Kataszteri földmérés

Telekhatár ellenőrzés

Célja, a földrészlet határainak ellenőrzése.

Telekhatár kitűzés

Célja, a földrészlet határainak megjelölése.

Épület-feltüntetés:

Célja, hogy az épület a földhivatali nyilvántartásba bekerüljön, szerepeljen a tulajdoni lapon, és térképen.

Épület-törlés:

Célja, hogy az épület a földhivatali nyilvántartásból kikerüljön, ne szerepeljen a tulajdoni lapon, és térképen.

Telekalakítás:

Célja, hogy a földrészlet alakja és mérete az igényeknek és előírásoknak megfelelő legyen.

Használati megosztás

Célja, hogy a földrészlet az igények szerinti területrészekre kerüljön felosztásra.

Szolgalmi jog

Célja, hogy a szomszédos földrészlet meghatározott területrészére igény szerinti jog kerüljön földhivatali bejegyzésre.

Művelési ág változás

Célja, a termőföld tényleges használatának földhivatali bejegyzése.

Belterületbe vonás

Célja, a külterületi, vagy zártkert földrészlet belterületbe vonása.

Felmérési, térképezési, vagy területszámítási hiba

Célja, a hibával terhelt tulajdoni lap, és térkép kijavítása.