Geomol Földmérő Iroda

Igazságügyi szakértői földmérési tevékenység

Molnár Szilárd József Igazságügyi Földmérési Szakértői tevékenység

 Igazságügyi Minisztérium 2014. március 09, Budapest - eskütétel 

 „Én, Molnár Szilárd József fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom; igazságügyi szakértői tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Hivatásom gyakorlása során szakmai kötelességeimet lelkiismeretesen és a legjobb tudásom szerint teljesítem. „

                                            Isten engem úgy segéljen!

 Igazságügyi földmérési szakértői tisztségemet nem a pénzért vállaltam. Az Igazságügyi Minisztérium szakértői névjegyzékébe való kerülésem legfőbb oka, hogy belső késztetést érzek a legbonyolultabb földmérési feladat elvégzésére is, és a bírósági és ügyvédi felkérések általában ilyenek.

 Az igazságügyi földmérési szakértői vélemények készítése mellett magánszemélyek, cégek, önkormányzatok ingatlan-nyilvántartási (pl. telekhatár mérés, épületfeltüntetés, telekalakítás, stb.) és egyéb célú földmérési (magassági felmérés, közműbemérés, épületalap kitűzés, stb.) megrendeléseit teljesítem.

 Földmérési tevékenység végzéséhez rendelkezem a törvényileg előírt szükséges szakmai képzettséggel (okl. fölmérő mérnök, okl. építésgeodéziai mérnök), jogosultsággal (Ingatlanrendező, Geodéziai Tervező, Geodéziai Műszaki Szakértő, Igazságügyi Szakértő), és működési engedéllyel (Egyéni vállalkozó) az egyes szakági munkák készítéséhez, irányításához, és minőségtanúsításához, valamint tagja vagyok a Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamarának, a Magyar Mérnöki Kamarának, és a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamarának, továbbá a kötelező szakmai továbbképzéseket rendszeresen teljesítem.

 2003-óta végzek földmérési tevékenységet állandó keszthelyi székhellyel.

 Idézetek szakértői véleményeimből:

 "A helyszíni szakértői munka eredményének feldolgozását követően megállapítható, hogy a vitatott "vízelvezető árok" teljes terjedelmében a 801 hrsz.-ú közterület területén található. A 801 hrsz. földrészlet tulajdonosa a hatályos tulajdoni lap tanúsága szerint .... Város Önkormányzata 1/1 tulajdoni hányadban."

 "A vizsgált 205, és 206 helyrajzi számú földrészletek közös határvonala vonatkozásában eltérés mutatható ki a hatályos térképi határvonal, és a hatályon kívül helyezett térképi határvonal között. Az eltérés oka, hogy a 2005 évi újfelmérés során megállapított természetbeni határ térképezése (elhatárolás) módosította a régi közös térképi határvonalat, és területi mértékeket. Megítélésem szerint térképezési hiba ezen a határszakaszon nem állapítható meg, ellentmondásban a perben kirendelt első szakértő szakvéleményével szemben."

"Véleményem szerint a vizsgált 601, és 602 helyrajzi számú földrészletek közös határvonala vonatkozásában térképezési hiba nem állapítható meg, egyetértésben az elsőfokú közigazgatási hatóság ..../2010, és másodfokú közigazgatási hatóság ..../2010, és ..../2011 számú határozataival."

 "A hibahatárt meghaladó eltérést a megosztást készítő földmérő hibája okozta, véleményem szerint a 901 és 902 hrsz. ingatlanok közös térképi határvonalának változási vázrajzon történő téves térképezésével. Ennek következtében az ingatlan-nyilvántartási térképre helytelen határvonal került térképezésre a jelenleg hatályos 901 és 902 hrsz.-ú ingatlanok közös határa vonatkozásában."

"A 1082 (275/4) és 1083 (275/5) hrsz. ingatlanok vonatkozásában hibahatáron túli (150 m2: -9 % és 228 m2: +14 %) eltérés állapítható meg a megosztási vázrajz terület-kimutatása és térképi ábrázolása között. Az alperesi és felperesi ingatlanokat megfelező osztóvonal helyzete 5.90 m-el északi irányban eltér az 1971-es vázrajz térképi részén ábrázolt közös határvonaltól, illetve a hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi határvonaltól."

 "Az A jelű út-nyomvonal előzményi nyomai láthatóak az 1928 évi nyilvántartási térképen, az 1965. évi bemérési jegyzőkönyvön, az 1971 és 1975 évi légi felvételeken, továbbá a helyszíni szakértői munka során készült fénykép felvételeken."

 "A helyszíni szakértői munka során bemérésre került a közös határszakaszon meglévő karó (102), és betonkő (103), de egyéb a telekhatárokat jelölő tereptárgyat (pl. kerítés, kút, stb.) nem találtam. A hatályos ingatlan-nyilvántartás szerint a 501 és 502 hrsz. ingatlanok közös határvonala a 200580 és 110848074 pontszámú pontok között van. A mért pontok, és a térképi telekhatár közötti eltérést piros színnel ábrázoltam. A nyugati oldalon -2.01 és -0.43 m az eltérés, a keleti oldalon pedig -0.75 és -0.55 m az eltérés.

 

Igazságügyi földmérő szakértő adatai:


Név: Molnár Szilárd József

Iroda: 8360. Keszthely Deák Ferenc u. 47

Szakterület: Földmérés és térképészet

Szakértői szám: 010639

Adószám: 66311067-1-40

Telefonszám: +36-83/311-594

Mobil: +36-70/932-4430

E-mail: info kukac geomol.hu