ÉPÜLET FELTÜNTETÉS

MIÉRT VAN SZÜKSÉG ÉPÜLET FELTÜNTETÉSRE?

Egy épület „legális létét” a Földhivatali tulajdoni lappal és térképpel lehet igazolni. Bizonyos eljárások időben elhúzódhatnak, vagy akár meg is hiúsulhatnak, ha elmaradt az építmény ún. feltüntetése.

A 12 négyzetméternél nagyobb épületek részei az állami közhiteles ingatlan-nyilvántartásnak. A tulajdonos törvényi kötelessége a nyilvántartás tartalmában bekövetkezett változás átvezetéséről gondoskodni.

Az épület bejelentési engedélyeztetési tervdokumentációja, amit építész tervező készített az építkezés megkezdése előtt, sajnos nem alkalmas a megvalósult épület Földhivatali bejegyzéséhez.

Az épületfeltüntetést csak földmérő végezheti és célja, hogy az épület a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba bekerüljön és szerepeljen a tulajdoni lapon és az alaptérképen. A fő munkarész az ún. épületfeltüntetési vázrajz.

MIKOR KÉSZÜL ÉPÜLET FELTÜNTETÉS?

  1. Új épület építésekor
  2. Korábban megvalósult épület “legalizálásakor” (elmaradt az épület feltüntetés)
  3. Meglévő épület bővítéséről/átalakításáról

SIMA VAGY KIEMELT ÉPÜLET?

Kétféle épületfeltüntetést lehet megkülönböztetni az épületre és a telekre vonatkozó tulajdonviszonyi formától függően:

  1. ún. „sima épületfeltüntetés” készül, ha a telek és az épület tulajdonosa megegyezik
  2. ún. „épület-kiemelés” készül, ha igény van épület önálló tulajdonú ingatlanná alakítására, így az épület külön helyrajzi számot kap.

MILYEN ENGEDÉLYRE VAN SZÜKSÉG?

Ha az épület 2013 előtt épült, akkor a régi szabályozás szerint az épületfeltüntetést a használatbavételi engedély megadása után kellett általában 15 vagy 30 napon belül elvégeztetni. 

Mivel nagyon sok esetben nem történt meg a felépítmény ún. földhivatali bejegyzése a jogszabályalkotók 2013 után már a használatbavételi eljárás egyik feltételévé tették az épületfeltüntetés megindítását, vagyis addig nincs végleges használatbavételi tudomásulvétel/engedély az építésügyön, amíg nincsen a záradékolt épületfeltüntetési vázrajz az OÉNY-be (Országos Építésügyi Nyilvántartás) feltöltve. 

Ez vonatkozik a fennmaradási engedélyezési eljárásra is. Az építési engedély nélkül megépíthető építmények földhivatali bejegyzéséhez pedig hatósági bizonyítványt kell kérni az építésügyi hatóságtól a 8/2018. (VI. 29.) AM rendelet, és az 1997. évi CXLI. törvény alapján.

HOGYAN ELLENŐRIZHETŐ, HOGY AZ ÉPÜLET SZEREPEL-E A NYILVÁNTARTÁSBAN?

Az ellenőrzést ingyenesen megteheti az illetékes Járási Földhivatalban, a tulajdoni lapba, és alaptérképbe való betekintési kérelmével. Ha erre nincs ideje, szívesen segítek, és leellenőrzöm Önnek, hogy épülete szerepel-e a Földhivatali ingatlan-nyilvántartásban.

Ügyfélközpontú földmérés

a Nyugat-Balatoni régióban

GEOMOL

ÜGYINTÉZÉS

Földmérési és térképészeti munkarészek készítéséhez komplett földhivatali ügyintézést és adminisztrációt vállalunk.

AKTÍV ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Munkaidőben végig elérhetők vagyunk. Kérdés esetén egyből segítünk személyesen az irodában, telefonon, vagy e-mailben.

MINŐSÉG GARANCIA

Örök élet garanciát vállalunk az elkészített munkarészeinkre, hogy megfelelnek a vonatkozó szakmai és etikai normáknak.