ÉPÜLET FELTÜNTETÉS

MIÉRT VAN SZÜKSÉG ÉPÜLET FELTÜNTETÉSRE?

Egy épület „legális létét” a Földhivatali tulajdoni lappal és térképpel lehet igazolni. Bizonyos eljárások időben elhúzódhatnak (pl. ingatlan adásvétel, hitelügyintézés, építési engedély, hagyatéki eljárási, stb.) vagy akár meg is hiúsulhatnak, ha elmaradt az építmény ún. feltüntetése. 

A 12 négyzetméternél nagyobb épületek részei az állami közhiteles ingatlan-nyilvántartásnak. A tulajdonos törvényi kötelessége a nyilvántartás tartalmában bekövetkezett változás átvezetéséről gondoskodni.

Az épület bejelentési engedélyeztetési tervdokumentációja, amit építész tervező készített az építkezés megkezdése előtt, sajnos nem alkalmas a megvalósult épület Földhivatali bejegyzéséhez.

KI VÉGZI EL AZ ÉPÜLET FELTÜNTETÉSÉT?

Az épületfeltüntetést csak ingatlan-rendezői minősítéssel rendelkező földmérő végezheti és célja, hogy az épület a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba bekerüljön, szerepeljen a tulajdoni lapon és az alaptérképen. A fő munkarész az ún. épületfeltüntetési vázrajz, amit a földmérő benyújt az illetékes Ingatlanügyi Hatóságnak vizsgálatra és átvezetésre.

MIKOR KÉSZÜL ÉPÜLET FELTÜNTETÉS?

  1. Új épület építésekor
  2. Korábban megvalósult épület „legalizálásakor” (elmaradt az épület feltüntetés)
  3. Meglévő épület bővítéséről/átalakításáról

SIMA VAGY KIEMELT ÉPÜLET?

Kétféle épületfeltüntetést lehet megkülönböztetni az épületre és a telekre vonatkozó tulajdonviszonyi formától függően:

  1. ún. „sima épületfeltüntetés” készül, ha a telek és az épület tulajdonosa megegyezik
  2. ún. „épület-kiemelés” készül, ha igény van épület önálló tulajdonú ingatlanná alakítására, így az épület külön helyrajzi számot kap.

MILYEN ENGEDÉLYRE VAN SZÜKSÉG?

Ha az épület 2013 előtt épült, akkor a régi szabályozás szerint az épületfeltüntetést a használatbavételi engedély kézhezvétele után, 15 vagy 30 napon belül kellett elvégeztetni. 

Mivel nagyon sok esetben nem történt meg a felépítmény ún. földhivatali bejegyzése a jogszabályalkotók 2013 után már a használatbavételi eljárás egyik feltételévé tették az épületfeltüntetés megindítását, vagyis addig nincs végleges használatbavételi tudomásulvétel/engedély az építésügyön, amíg nincsen a záradékolt épületfeltüntetési vázrajz az OÉNY-be (Országos Építésügyi Nyilvántartás) feltöltve. 

Ez vonatkozik a fennmaradási engedélyezési eljárásra is. Az építési engedély nélkül megépíthető építmények földhivatali bejegyzéséhez pedig hatósági bizonyítványt kell kérni az építésügyi hatóságtól a 8/2018. (VI. 29.) AM rendelet, és az 1997. évi CXLI. törvény alapján.

HOGYAN ELLENŐRIZHETŐ, HOGY AZ ÉPÜLET SZEREPEL-E A NYILVÁNTARTÁSBAN?

Az ellenőrzést ingyenesen megteheti a saját ingatlanára vonatkozólag az illetékes Járási Földhivatalban a tulajdoni lapba, és alaptérképbe való betekintési kérelmével.

FÖLDMÉRŐ IRODA

Nyugat-Balaton körzet

ÜGYINTÉZÉS

Földmérési és térképészeti munkarészek készítéséhez komplett földhivatali ügyintézést és adminisztrációt vállalunk.

AKTÍV ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Munkaidőben végig elérhetők vagyunk. Kérdés esetén egyből segítünk személyesen az irodában, telefonon, vagy e-mailben.

MINŐSÉG GARANCIA

Örök élet garanciát vállalunk az elkészített munkarészeinkre, hogy megfelelnek a vonatkozó szakmai és etikai normáknak.