Földmérés

földmérés

Rövid határidőre vállalunk ingatlan-nyilvántartási célú földmérési munkavégzést, igény szerint teljes körű földhivatali, és egyéb szakhatósági ügyintézéssel.

Szolgáltatásainkra kattintva bővebb információhoz juthat!

Telekhatár ellenőrzés

Célja, a földrészlet határainak ellenőrzése.

Telekhatár kitűzés

Célja, a földrészlet határainak megjelölése.

Épületfeltüntetés:

Célja, hogy az épület a földhivatali nyilvántartásba bekerüljön, szerepeljen a tulajdoni lapon, és térképen.

Épülettörlés:

Célja, hogy az épület a földhivatali nyilvántartásból kikerüljön, ne szerepeljen a tulajdoni lapon, és térképen.

Telekalakítás:

Célja, hogy a földrészlet alakja és mérete az igényeknek és előírásoknak megfelelő legyen.

Használati megosztás

Célja, hogy a földrészlet az igények szerinti területrészekre kerüljön felosztásra.

Telki szolgalmi jog

Célja, hogy a földrészlet meghatározott területű részére igény szerinti jog kerüljön földhivatali bejegyzésre a szomszédos földrészlet mindenkori tulajdonosa javára.

Földhasználati jog

Célja, hogy a földrészlet meghatározott területű részére földhasználati jog kerüljön földhivatali bejegyzésre az önálló tulajdonú felépítmény mindenkori tulajdonosa javára.

Művelési ág változás

Célja, a termőföld tényleges használatának földhivatali bejegyzése.

Belterületbe vonás

Célja, a külterületi, vagy zártkert földrészlet belterületbe vonása.

Felmérési, térképezési, vagy területszámítási hiba

Célja, a hibával terhelt tulajdoni lap, és térkép kijavítása.