Belterületbe vonás

Szeretné ingatlanát belterületbe vonni?

Egy község, vagy város közigazgatási területén belterületi, külterületi és zártkerti (különleges külterület) fekvéseket különböztethetünk meg.

Belterület: általában a település történelmileg kialakult egybefüggő lakóövezete, üdülési, egyéb célra beépített, és beépítésre szánt területeit tartalmazza. 

Külterület: általában a település mező-, erdőgazdasági, és különleges célokat szolgáló területeit tartalmazza, továbbá minden olyan terület, ami a belterületen kívül esik.

Zártkert (különleges külterület): általában olyan településen kívül eső kiskertek, melyek nagyüzemű művelésre alkalmatlan területek

Egy adott településen belül a belterület, külterület, és zártkert határvonala a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban van naprakészen, és hitelesen rögzítve. A közigazgatási fekvések határa a tulajdonos(ok) kérésére, olyan helyi Önkormányzati képviselő testületi határozattal módosítható, ami összhangban van a település fejlesztési koncepciójával, a helyi szabályozási tervvel.

A belterületbe vonás a külterületi ingatlan belterületi ingatlanná történő átminősítését jelenti. Leggyakoribb célja az, hogy a külterületi telek a mezőgazdasági művelés alól kivonásra kerüljön, és beépíthető területként funkcionáljon a későbbiekben.

A belterületbe vonás egy komplex folyamat, aminek a fő munkarésze az ún. fekvéshatár változási vázrajz. A vázrajzot csak földmérő készítheti el a vonatkozó szakmai szabályzatoknak megfelelően.

A belterületbe vonás egyben értéknövelő tényező is. Ingatlana értéke jelentősen növekedhet a belterületbe vonást követően. További ajánlat: telekalakítás.

A Geomol Földmérő Iroda szolgáltatási területén teljes körű földmérési szolgáltatást kínál ügyfelei részére, igény szerint földhivatali, és egyéb hatósági ügyintézéssel együtt.

Szerző:
Molnár Szilárd József
földmérő szakértő

AJÁNLAT KÉRÉS