Használati megosztás

Osztatlan közös tulajdonú ingatlanára készült már használati megosztás?

Mi az osztatlan közös tulajdon?

Ha egy teleknek több tulajdonosa van, akkor a tulajdonostársak egymással osztatlan közös tulajdonviszonyban vannak. A tulajdonjog olyan eszmei arányban oszlik meg a tulajdonostársak között, amilyen arányban a tulajdoni hányaduk fennáll. Függetlenül attól, hogy a feleknek mekkora tulajdonrészük van, a telek minden egyes négyzetétere közös. Az osztatlan közös tulajdonú földrészletnek egy tulajdoni lapja és egy helyrajzi száma van.

Mivel egy osztatlan közös tulajdonban lévő területrész jogos használatának/birtoklásának igazolását a használati megosztással lehet igazolni bizonyos eljárások időben elhúzódhatnak, vagy akár meghiúsulhatnak, ha elmaradt a használati megosztási vázrajz elkészítése, és a tulajdonostársak közötti megállapodás dokumentálása.

Személyes tanácsom, hogy az alábbi ügymenetek megkezdése előtt érdemes ellenőrizni, hogy készült-e használati megosztás az osztatlan közös tulajdonú ingatlanára:

  • ingatlan adásvétel
  • hitel-ügyintézés
  • hagyaték
  • építkezés

Mi a használati megosztás?

A földrészlet használati megosztása a tulajdonosok elkülönülő területhasználatának megállapítására, és kimutatására irányuló földmérési tevékenység. Készíttetésének fő célja, az osztatlan közös tulajdonviszony használati rendjének szabályozása. A használati megosztási vázrajz a földrészéletet igények szerinti területrészekre osztja, a tulajdonostársak közötti megállapodás alapján. A vázrajzon térképezésre kerül a felek által külön-külön kizárólagosan, vagy közösen birtokolt területrészek, és kimutatásra kerülnek a területi mértékek is.

A használati megosztás ingatlan-nyilvántartási átvezetésre nem alkalmas, azonban a földhivatal által záradékolt vázrajz, és a tulajdonostársak megállapodását rögzítő ügyvéd által ellenjegyzett szerződés együttesen hasonló jogkeletkező hatást eredményez, mintha a területrészek külön-külön helyrajzi számon lennének az ingatlan-nyilvántartásban rögzítve.

A használati megosztási vázrajz, és a és a felek közötti szerződés jogilag rögzíti, hogy az egyes területrészeknek ki a tulajdonosa, jogos használója. Így egy telket érintő például közigazgatási eljárásban egyértelműen bizonyítható, hogy ki az érintett fél. A használati megállapodás egy új tulajdonostárs belépése esetén változatlanul fennállhat, vagy akár közös megegyezéssel módosításra is kerülhet.

Mikor célszerű használati megosztást készíteni?

Ha a tulajdonostársak a telek egyes részeit külön-külön használják, de a földrészlet telekalakítással már nem osztható tovább, akkor érdemes használati megosztást készíteni a későbbi problémák elkerülése érdekében.

Használati megosztást osztatlan közös tulajdoni hányad vételekor is célszerű elkészíttetni, hogy a vevő jogilag rögzítse, hogy az ingatlan mely részét veszi meg, és használhat/birtokolhat a későbbiekben kizárólagosan.

A használati megosztás egyben értéknövelő tényező is. Ingatlana értéke növekedni fog, ha az egyes területrészek használati rendje szabályozásra kerül. További ajánlat: telki szolgalmi jog.

A Geomol Földmérő Iroda szolgáltatási területén teljes körű földmérési szolgáltatást kínál ügyfelei részére, igény szerint a tulajdonostársak közötti megállapodás szerinti használati megosztás elvégzésére is. Abban az esetben, ha a felek között nincs egyetértés, igazságügyi szakértői vélemény készítésével tudjuk megállapítani a jogos területhasználatokat.

Szerző:
Molnár Szilárd József
földmérő szakértő

AJÁNLAT KÉRÉS