Telki szolgalmi jog

Ön telki szolgalmi jog alapján használja a szomszédos telek egy részét?

Mi a telki szolgalmi jog?

A telki szolgalom legalább két szomszédos földrészlet között létrejövő dologi jog, ami alapján az ingatlan mindenkori tulajdonosa a szomszédos telek területileg meghatározott részét használhatja, és követelheti, hogy a szolgalommal terhelt telek tulajdonosa valamely magatartástól tartózkodjék.

Létrejöhet szerződéssel, elbirtoklással, törvény rendelkezésével vagy bírósági határozat alapján is. A tulajdonos egyoldalú nyilatkozatával a saját javára is alapíthat telki szolgalmi jogot.

A telki szolgalmi jog alapítása földmérő által készített változási vázrajz alapján történik. Készíttetésének fő célja az, hogy ha egy telek tulajdonosa használja a szomszédos, jellemzően idegen tulajdonú földrészlet meghatározott területű részét valamilyen célból, akkor ennek a ténye és jogalapja a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. A földmérő által elkészített ún. telki szolgalmi jogi vázrajz többek között tartalmazza a szolgalmi jog tárgyát képező területrészt rajzi ábrázolással, és négyzetméter kimutatással, valamint a szolgalmi jog típusának megnevezését.

Mivel a telki szolgalmi jog meglétét a tulajdoni lappal lehet igazolni, bizonyos eljárások időben elhúzódhatnak, vagy akár meghiúsulhatnak, ha elmaradt a telki szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése.

Személyes tanácsom, hogy az alábbi esetekben érdemes ellenőrizni, hogy készült-e telki szolgalmi jog a szomszédos telek területrészére:

  • ingatlan adásvétel
  • hitel-ügyintézés
  • hagyaték
  • építkezés esetén

Az ellenőrzést ingyenesen megteheti az illetékes Járási Földhivatalban, a tulajdoni lapba való betekintési kérelmével. Ha nem tudja, hogy melyik földhivatalhoz tartozik ingatlana, kattintson a térképi keresőre.

Mik a leggyakoribb telki szolgalmi jogok?

Átjárási, és útszolgalmi jog

Akkor alapítják, ha az ingatlan gyalogos, vagy gépjárművel történő megközelítése nem közvetlenül közútról történik, hanem más tulajdonában álló telken keresztül.

Közmű-vezetési szolgalmi jog

Akkor alapítják, ha az ingatlan közmű ellátása (vízellátás, szennyvízelvezetés, földgáz és áram ellátás stb.) nem közvetlenül közterületről történik, hanem más tulajdonában álló telken keresztül.

Mikor célszerű telki szolgalmi jogot alapítani?

Minden esetben ajánlott, bizonyos esetekben pedig törvényileg kötelező telki szolgalmi jogot alapítani, ha egy telek tulajdonosa használja a szomszédos, és idegen tulajdonú földrészlet meghatározott területű részét valamilyen célból.

A telki szolgalmi jog egyben értéknövelő tényező is. Ingatlana értéke növekedni fog, ha a használat ténye és jogalapja az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerül. További ajánlat: használati megosztás.

A Geomol Földmérő Iroda szolgáltatási területén teljes körű földmérési szolgáltatást kínál ügyfelei részére, igény szerint a tulajdonosok közötti megállapodás szerinti telki szolgalmi jog alapításának elvégzését is. Abban az esetben, ha a felek között nincs egyetértés, igazságügyi szakértői vélemény készítésével tudjuk megállapítani a jogos területi igénybevételt.

Szerző:
Molnár Szilárd József
földmérő szakértő

AJÁNLAT KÉRÉS