TELEK ALAKÍTÁS

HOGYAN LEHET ÚJ ÉPÍTÉSI TELKET KIALAKÍTANI ?

Új építési telek kialakításához Telekalakítási Dokumentáció szükséges, amit csak ingatlan-rendezői minősítéssel rendelkező földmérő készíthet el, a telekalakításra vonatkozó általános szabályok szerint.

A telekalakításhoz engedély is kell, amit az illetékes Földhivatal ad ki a Szakhatóság és az eljárásba bevont egyéb felek állásfoglalása alapján. Az Ingatlanügyi Hatóság többek között azt vizsgálja, hogy a telekalakítás megfelel-e az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (1997. évi LXXVIII. törvény), és a telekalakításról szóló miniszteri rendelet (85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet) előírásainak, továbbá a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak. 

MILYEN VÁLTOZATAI VANNAK ?

MEGOSZTÁS

Megosztás során egy telekből kettő vagy több telek kerül kialakításra.

ÖSSZEVONÁS

Összevonás során kettő vagy több egymás melletti telkek kerül egyesítésre.

HATÁRRENDEZÉS

Két vagy több szomszédos teleknek a közös határszakasza kerül megváltoztatásra.

ÚJRAOSZTÁS

Több egymás melletti telek kezelésével új ingatlanok kerülnek kialakításra.

MENNYI IDŐ ?

A telekalakítási dokumentáció elkészítése, és a szakhatóságokkal történő egyeztetés ügyintézésének határideje változó. Igény esetén soron kívüli munkavégzés kérhető. A Földhivatali telekalakítási eljárás ideje szezontól, és a munka jellegétől függően általában 60-90 nap. A hivatali ügyintézés meggyorsítása a tulajdonos, vagy meghatalmazottja közbenjárásával lehetséges.

KELL HOZZÁ ÜGYVÉD ?

Ha a telekalakítás során a tulajdonviszonyok megváltoznak, akkor a tulajdonostársak közötti megállapodást (pl. adás-vétel) az ügyvéd szerződésbe foglalja a telekalakítási vázrajz és az engedély alapján, majd benyújtja az illetékes Földhivatalba átvezetésre.

FÖLDMÉRŐ IRODA

Nyugat-Balaton körzet

ÜGYINTÉZÉS

Földmérési és térképészeti munkarészek készítéséhez komplett földhivatali ügyintézést és adminisztrációt vállalunk.

AKTÍV ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Munkaidőben végig elérhetők vagyunk. Kérdés esetén egyből segítünk személyesen az irodában, telefonon, vagy e-mailben.

MINŐSÉG GARANCIA

Örök élet garanciát vállalunk az elkészített munkarészeinkre, hogy megfelelnek a vonatkozó szakmai és etikai normáknak.