TELEK ALAKÍTÁS

HOGYAN LEHET TELKET ALAKÍTANI ?

A fő munkarész a Telekalakítási dokumentáció, amit fölmérő készít el a megbízói igény alapján a telekalakításra vonatkozó általános szabályok szerint.

Telek alakításhoz telekalakítási engedély kell, amit az illetékes Földhivatal ad ki. A telekalakítási engedélyezési eljárás során a Földhivatal megkeresi az érintett illetékes szakhatóságokat szakmai véleményük beszerzéséhez.

A telekalakítási eljárásokban a Kormányhivatal vizsgálja, hogy a telekalakítás megfelel-e az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (1997. évi LXXVIII. törvény), és a telekalakításról szóló miniszteri rendelet (85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet) előírásainak, továbbá a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak.

MILYEN VÁLTOZATAI VANNAK ?

MEGOSZTÁS

Megosztás során egy telekből kettő vagy több telek kerül kialakításra.

ÖSSZEVONÁS

Összevonás során kettő vagy több egymás melletti telkek kerül egyesítésre.

HATÁRRENDEZÉS

Két vagy több szomszédos teleknek a közös határszakasza kerül megváltoztatásra.

ÚJRAOSZTÁS

Több egymás melletti telek kezelésével új ingatlanok kerülnek kialakításra.

MENNYI IDŐ ?

Telekalakítási dokumentáció készítését 15 munkanapon belül tudom teljesíteni. Igény esetén soron kívüli munkavégzés kérhető, ha azonnali munkakezdésre van igény. A Földhivatali telekalakítási eljárás ideje szezontól, és a munka nagyságától függően 60-90 nap. A hivatali ügyintézés meggyorsítása a tulajdonos, vagy meghatalmazottja közbenjárásával lehetséges.

KELL HOZZÁ ÜGYVÉD ?

Ha a telekalakítás során a tulajdonviszonyok megváltoznak, akkor a tulajdonostársak közötti megállapodást (adás-vétel, ajándékozás, egyéb) az ügyvéd vagy a közjegyző szerződésbe foglalja, és beadja a Földhivatalba.

MI A HIVATALOS FÖLDMÉRÉS MENETE?

A munka típusától, nagyságától, és a munkát végző földmérőtől függően változhat a földmérés menete, viszont a tapasztalatom szerint ez a leggyakrabban alkalmazott hivatalos munkafolyamat a 8/2018. (VI. 29.) AM rendelet-nek megfelelően:

1. Megbízás

A polgári törvénykönyv általános szabályai szerint a megbízó az ügyfél, a megbízott pedig a munkavégző földmérő.

2. Földhivatali adatszolgáltatás

Az ingatlan-nyilvántartás tartalmát felhasználó, és a tartalmában változást eredményező földmérési munkát a hatályos földhivatali adatszolgáltatás alapján lehet elkészíteni, ezét adatkérés szükséges az illetékes ingatlanügyi hatóságtól.

3. Irodai előkészítés

A rendelkezésre álló adatok, és információk alapján a munkafolyamatok előkészítése és a helyszíni mérés megtervezése.

4. Helyszíni mérés

Geodéziai módszerek, és műszerek alkalmazásával a természetbeni állapot szükség szerinti felmérése.

5. Irodai kiértékelés

A helyszíni mérés feldolgozása és összehasonlítása a földhivatali adatszolgáltatásban szereplő hatályos ingatlan-nyilvántartási térképpel, korábban készült földmérési munkarészekkel, és az egyéb szakmailag releváns adatokkal.

6. Munkarészek elkészítése

A szakmai szabályzatok szerinti földmérési munkarészek elkészítése, és belső minőség ellenőrzése. Szükség szerint egyeztetés a megbízóval, és az érintett szakhatóságokkal.

7. Kitűzés

A meglévő, vagy az új határvonal(ak) helyszíni megjelölése, szükség szerint a szomszédok előzetes értesítésével.

8. Munkarészek földhivatalba történő leadása

Az ingatlan-nyilvántartás tartalmában változást eredményező, és a jogszabályokban rögzített egyéb esetekben a földmérő az általa elkészített munkarészeket vizsgálatra (záradékolásra) és iratmegőrzésre leadja az illetékes járási földhivatalba.

A munka típusától függően a záradékolást követően lehet beszerezni a szükséges hatósági engedélyeket, okiratokat, kérni az ingatlan-nyilvántartási bejegyzést, vagy az egyéb szükséges eljárásokat lefolytatni.

9. Teljesítés

Az ügyfél és a munkavégző földmérő közötti megállapodás lezárása.

Földmérés a Nyugat-Balatoni régióban

A legmodernebb technológia alkalmazásával

GEOMOL

ÜGYINTÉZÉS

Földmérési és térképészeti munkarészek készítéséhez komplett földhivatali ügyintézést és adminisztrációt vállalunk.

AKTÍV ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Munkaidőben végig elérhetők vagyunk. Kérdés esetén egyből segítünk személyesen az irodában, telefonon, vagy e-mailben.

MINŐSÉG GARANCIA

Örök élet garanciát vállalunk az elkészített munkarészeinkre, hogy megfelelnek a vonatkozó szakmai és etikai normáknak.