TELEK ALAKÍTÁS

HOGYAN LEHET TELKET ALAKÍTANI ?

A fő munkarész a Telekalakítási dokumentáció, amit fölmérő készít el a megbízói igény alapján a telekalakításra vonatkozó általános szabályok szerint.

Telek alakításhoz telekalakítási engedély kell, amit az illetékes Földhivatal ad ki. A telekalakítási engedélyezési eljárás során a Földhivatal megkeresi az érintett illetékes szakhatóságokat szakmai véleményük beszerzéséhez.

A helyi Jegyző minden esetben megkeresésre kerül, hogy a telekalakítás összhangban van-e a településfejlesztési koncepcióval, a rendezési tervvel. Ha például út kerül módosításra, vagy kialakításra, akkor a Közlekedési Hatóság is megkeresésre kerül, hogy útügyi szempontból a telekalakítás megfelel-e a vonatkozó szabályoknak.

MILYEN VÁLTOZATAI VANNAK ?

MEGOSZTÁS

Megosztás során egy telekből kettő vagy több telek kerül kialakításra.

ÖSSZEVONÁS

Összevonás során kettő vagy több egymás melletti telkek kerül egyesítésre.

HATÁRRENDEZÉS

Két vagy több szomszédos teleknek a közös határszakasza kerül megváltoztatásra.

ÚJRAOSZTÁS

Több egymás melletti telek kezelésével új ingatlanok kerülnek kialakításra.

MENNYI IDŐ ?

Telekalakítási dokumentáció készítését 15 munkanapon belül tudom teljesíteni. Igény esetén soron kívüli munkavégzés kérhető, ha azonnali munkakezdésre van igény. A Földhivatali telekalakítási eljárás ideje szezontól, és a munka nagyságától függően 60-90 nap. A hivatali ügyintézés meggyorsítása a tulajdonos, vagy meghatalmazottja közbenjárásával lehetséges.

KELL HOZZÁ ÜGYVÉD ?

Ha a telekalakítás során a tulajdonviszonyok megváltoznak, akkor a tulajdonostársak közötti megállapodást (adás-vétel, ajándékozás, egyéb) az ügyvéd vagy a közjegyző szerződésbe foglalja, és beadja a Földhivatalba.

MOLNÁR SZILÁRD

A Nyugat Balatoni régió elismert földmérő szakembere

01

GYORS TELJESÍTÉS

A megbízásokat 15 munkanapon belül teljesítem. Igény esetén soron kívüli munkavégzés kérhető, ha azonnali munkakezdésre van igény.

02

HIVATALOS MUNKADÍJ

A munkadíj a Mérnöki Kamara Geodéziai és Geoinformatikai szakmai tagozata által ajánlott mérnöki díj szerint kerül megállapításra.

03

CENTIMÉTER PONTOS

A nagy pontosságú földmérési feladatokhoz GNSS helymeghatározás (Gps+Glonass+Rtk) és mérőállomás kombinációját használom.

04

HIVATALOS OKIRAT

Földmérési és térképészeti munkarészeim teljesen hivatalosak, bármilyen közigazgatási eljárásban felhasználhatóak.