LAKÓHÁZ KITŰZÉSE GEODÉTA BEVONÁSÁVAL

Az építkezés során számos szakember munkája szükséges ahhoz, hogy a tervek szerinti eredményt elérjük. Egyik ilyen szakember a geodéta, aki nélkülözhetetlen a precíz és pontos munkavégzéshez. Ebben a cikkben bemutatom, hogy milyen szerepet játszik a geodéta a lakóház kitűzésében.

A geodéta geodéziával foglalkozó szakember, aki segíti az építkezés terv szerinti megvalósulását. Az engedélyezési, vagy egyszerű bejelentési tervet építész tervező készíti el, a vonatkozó helyi építési szabályzatnak megfelelően. 

Az épület telken belüli elhelyezéséhez helyszínrajzot készít az építész, amin megadja az új épület telekhatároktól való távolságát. A telek beépíthető részét alapvetően az előkert, oldalkert és hátsókert paraméterei határozzák meg, de még egyéb (pl. útszélesítés, övezeti határ, közmű bekötés, meglévő épület stb.) mérvadó tényezők figyelembevételére is szükség lehet.

Az építészeti terv elkészítéséhez érdemes geodéta bevonásával tervezési alaptérképet készíteni, a helyszíni állapot felmérésével. Ezen a geodéziai helyszínrajzon precízen ábrázolásra kerül az érvényes földhivatali ingatlan-nyilvántartási állapot mellett a helyszíni állapot is szükség szerinti tartalommal. Ez a digitális térkép nagy segítség az építésznek, mert már a tervezőasztalnál sok minden kiderülhet. Láthatja a jogi és a természetbeni telekhatár (kerítés) esetleges eltérését, a közmű bekötéseket, fákat, valóságos épületkontúrokat, útburkolatot, vízelvezető árkot, egyéb szükséges tartalmat.
 
Az új épület padlószintjét és a +/- 0.00 szintet az építész megadja a terven. A helyszínrajz elkészítéséhez érdemes geodéta bevonásával a telek leejtését is felmérni és ábrázolni a tervezési alaptérképen. A geodéta ún. balti tengerszint feletti magasságokat is tud mérni, ezáltal a +/- 0.00 szint balti magassága pontosan megadható. Tervező programok használatával látványos 3D modellek generálhatók, amik vizuálisan megjelenítik az új épületet, így előre látható lesz, hogy az új ház hogyan fog illeszkedni a környezet terepszintjébe, az adott telken.
 
A geodéta az épület kitűzés előtt geodéziai műszerekkel (GPS, mérőállomás) és módszerekkel felméri a természetbeni használati viszonyokat (pl. kerítés, telekhatár karó, mezsgyekő stb.). Térképszerkesztő program használatával közös koordináta rendszerbe illeszti hatályos ingatlan-nyilvántartási térképet, az építész helyszínrajzot és a természetben mért állapotot, majd centiméter pontosan összehasonlítja az eltérő forrásból származó adatokat. Az egybevetés során a tervezési alaptérkép nélkül készült terveknél gyakran tapasztalhatóak eltéréseket, amiket egyeztetni kell az építésszel. Ezt követően a geodéta EOV-ban, vagyis a magyar ingatlan-nyilvántartás vetületi rendszerében meghatározza a tervezett lakóház koordinátáit, és a helyszínen precízen kitűzi geodéziai mérőműszer használatával. A mérésről kitűzési dokumentációt készít, ami az e-építési naplóba feltölthető.
 
A geodéta a lakóház kitűzése előtt konzultál a kivitelezővel, hogy mire van szükség. Az épület helyének meghatározása lehet külső hőszigeteléssel vagy anélkül is. A mérés magában foglalhatja a teherbíró főfalak jelölését is. A kitűzés történhet egy alkalommal, vagy többször is. Az első szakaszban, a humuszréteg eltávolítása után történik az épület helyének megjelölése. A következő szakaszban a sávalapra történik a kitűzés, a zsalukövek felépítéséhez. A harmadik szakaszban a szerelőbetonra történik a helymeghatározás, a téglafal felépítéséhez. A kőműves a zsinórállvány használatával vagy egyéni pont-kivetítési módszer alkalmazásával, bármikor képes az épület helyzetének újramérésére az első szakasz befejezése után.
 

Ha geodéta segít a ház alapjának a kitűzésében, akkor elkerülhető az a hiba is, hogy a kőműves egy rossz helyen lévő kerítéstől mérje ki az épületet.

A Geomol Földmérő Iroda által készített kitűzési dokumentáció feltölthető az e-építési naplóba ugyanis a munka elvégzéséhez szükséges minőség tanúsítással rendelkezünk (GD-T: geodéziai tervezői jogosultság).
 
Frissítve: 2024.05.11.

FÖLDMÉRŐ IRODA

Nyugat-Balaton körzet

ÜGYINTÉZÉS

Földmérési és térképészeti munkarészek készítéséhez komplett földhivatali ügyintézést és adminisztrációt vállalunk.

AKTÍV ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Munkaidőben végig elérhetők vagyunk. Kérdés esetén egyből segítünk személyesen az irodában, telefonon, vagy e-mailben.

MINŐSÉG GARANCIA

Örök élet garanciát vállalunk az elkészített munkarészeinkre, hogy megfelelnek a vonatkozó szakmai és etikai normáknak.