Teljes körű földmérési szolgáltatás

Több ezer sikeresen teljesített megbízás

TELEKHATÁR MEGJELÖLÉS

Telekhatár megjelölésekor a legkorszerűbb földmérési technológia alkalmazásával a helyszínen megjelölésre kerül a jogi telekhatár a szakmai szabályzatok alapján.

TELEK ALAKÍTÁS

Telekalakításkor a földrészletek alakja, és mérete megváltoztatásra kerül. Például megosztás során egy telekből két különálló építési telek kerül kialakításra.

ÉPÜLET FELTÜNTETÉS

Az épület feltüntetés elsődleges célja az, hogy a valóságban meglévő épület bekerüljön a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba, és szerepeljen a tulajdoni lapon, alaptérképen.

SZAKÉRTÉS

A bonyolultabb, akár peres eljárásban folyó ügyekben is, magánmegbízásra, vagy hatósági kirendelésre elősegítjük a problémás földmérési ügyek megoldását.

ÉPÜLET TÖRLÉS

Az épület törlés elsődleges célja az, hogy a valóságban már nem létező épület kikerüljön a földhivatali ingatlan-nyilvántartásból, és ne szerepeljen a tulajdoni lapon, alaptérképen.

TELEKHATÁR ELLENŐRZÉS

Telekhatár ellenőrzéskor a legkorszerűbb földmérési technológia alkalmazásával felmérjük a meglévő kerítést, és összehasonlítjuk a jogi telekhatárral.

HASZNÁLATI MEGOSZTÁS

Egy telek használati megosztása a tulajdonosok elkülönülő területhasználatának megállapítására és kimutatására irányuló földmérési tevékenység.

TELKI SZOLGALMI JOG

Ha egy telek tulajdonosa használja a szomszédos, jellemzően idegen tulajdonú telek meghatározott területű részét például átjárásra, vagy közmű vezetésre, akkor...

MŰVELÉSI ÁG VÁLTOZÁS

A művelési ág változás célja az, hogy a termőföld tényleges használata (pl. szőlő, szántó, rét, stb.) összhangban legyen a Földhivatali ingatlan-nyilvántartással.

TERVEZÉSI ALAPTÉRKÉP

Új épület megtervezéséhez szükséges a tervezési alaptérkép, ami többek között tartalmazza a jogi és a helyszíni állapotot, tereptárgyakat, magassági viszonyokat.

ÉPÜLET KITŰZÉS

Építkezés előtt, a földmunka megkezdésekor geodéziai mérőműszer alkalmazásával centiméter pontosan megjelölésre kerül az épület helye, a kiviteli tervek alapján.

KÖZMŰ FELMÉRÉS

Célja az, hogy a megvalósult közművezeték helyzete vízszintes, és magassági értelemben archiválásra kerüljön, és a hatósági átvételéhez szükséges szakági helyszínrajz elkészüljön.

FÖLDHIVATALI HIBA JAVÍTÁS

A szakmai szabályzatban meghatározott esetekben, ún. felmérési, térképezési, vagy területszámítási hiba terhelheti az ingatlan-nyilvántartást (tulajdoni lap, térkép)...

BELTERÜLETBE VONÁS

A belterületbe vonás fő célja az, hogy a külterületi telek a mezőgazdasági művelés alól kivonásra kerüljön, és beépíthető területként funkcionáljon a későbbiekben.

FÖLDHASZNÁLATI JOG

A más tulajdonában (is) lévő telken történő építkezéskor a földterület használatára alapítható, a telek tulajdonosa és az épület tulajdonosa között.

TÁRSASHÁZ ALAPÍTÁS

A társasház alapítás elsődleges célja az ingatlanon belüli használati és birtoklási viszonyok meghatározása, és a társasházi szervezet szabályozása.

KISAJÁTÍTÁS

A szolgáltatás bevezetése megtörtént. Az első nagyobb projektet sikeresen teljesítettük, de jelenleg csak meglévő ügyfeleinknek érhető el a közcélú területigénybevétel.

TEMETŐKATASZTER

A szolgáltatás bevezetése megtörtént. Az első nagyobb projektet sikeresen teljesítettük, de jelenleg csak meglévő ügyfeleinknek érhető el a "végső tisztelet térképe".

Ügyfélközpontú földmérés

A legmodernebb földmérési technológia alkalmazásával

FÖLDMÉRŐ IRODA

Nyugat-Balaton körzet

ÜGYINTÉZÉS

Földmérési és térképészeti munkarészek készítéséhez komplett földhivatali ügyintézést és adminisztrációt vállalunk.

AKTÍV ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Munkaidőben végig elérhetők vagyunk. Kérdés esetén egyből segítünk személyesen az irodában, telefonon, vagy e-mailben.

MINŐSÉG GARANCIA

Örök élet garanciát vállalunk az elkészített munkarészeinkre, hogy megfelelnek a vonatkozó szakmai és etikai normáknak.