Teljes körű földmérési szolgáltatás

A legmodernebb technológia alkalmazásával

TELEKHATÁR MEGJELÖLÉS

Telekhatár megjelölésekor a legkorszerűbb földmérési technológia alkalmazásával a helyszínen kitűzöm a jogi telekhatárokat a vonatkozó szakmai szabályzatok alapján.

TELEK ALAKÍTÁS

Telekalakításkor a földrészletek alakja, és mérete megváltoztatásra kerül. Például megosztás során egy telekből két különálló építési telek kerül kialakításra.

ÉPÜLET FELTÜNTETÉS

Az épület feltüntetés elsődleges célja az, hogy a valóságban meglévő épület bekerüljön a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba, és szerepeljen a tulajdoni lapon, alaptérképen.

PROBLÉMÁS FÖLDMÉRÉSI ÜGYEK

A bonyolultabb, akár peres eljárásban folyó ügyekben is, magánmegbízásra, vagy hatósági kirendelésre elősegítem a problémás földmérési ügyekek megoldását.

ÉPÜLET TÖRLÉS

Az épület törlés elsődleges célja az, hogy a valóságban már nem létező épület kikerüljön a földhivatali ingatlan-nyilvántartásból, és ne szerepeljen a tulajdoni lapon, alaptérképen.

TELEKHATÁR ELLENŐRZÉS

Telekhatár ellenőrzéskor a legkorszerűbb földmérési technológia alkalmazásával bemérem a kerítést, vagy egyéb használati határt, és leellenőrzöm, hogy jó helyen van-e.

HASZNÁLATI MEGOSZTÁS

Egy telek használati megosztása a tulajdonosok elkülönülő területhasználatának megállapítására és kimutatására irányuló földmérési tevékenység.

TELKI SZOLGALMI JOG

Ha egy telek tulajdonosa használja a szomszédos, jellemzően idegen tulajdonú telek meghatározott területű részét például átjárásra, vagy közmű vezetésre, akkor...

MŰVELÉSI ÁG VÁLTOZÁS

A művelési ág változás célja az, hogy a termőföld tényleges használata (pl. szőlő, szántó, rét, stb.) összhangban legyen a Földhivatali ingatlan-nyilvántartással.

TERVEZÉSI ALAPTÉRKÉP

Új épület megtervezéséhez szükséges a tervezési alaptérkép, ami többek között tartalmazza a jogi és a helyszíni állapotot, tereptárgyakat, magassági viszonyokat.

ÉPÜLET KITŰZÉS

Építkezés előtt, a földmunka megkezdésekor geodéziai mérőműszer alkalmazásával centiméter pontosan megjelölöm az épület helyét a kivitelezési tervek alapján.

KÖZMŰ FELMÉRÉS

Célja az, hogy a megvalósult közművezeték helyzete vízszintes, és magassági értelemben archiválásra kerüljön, és a hatósági átvételéhez szükséges szakági helyszínrajz elkészüljön.

FÖLDHIVATALI HIBA JAVÍTÁS

A szakmai szabályzatban meghatározott esetekben, ún. felmérési, térképezési, vagy területszámítási hiba terhelheti az ingatlan-nyilvántartást (tulajdoni lap, térkép)...

BELTERÜLETBE VONÁS

A belterületbe vonás fő célja az, hogy a külterületi telek a mezőgazdasági művelés alól kivonásra kerüljön, és beépíthető területként funkcionáljon a későbbiekben.

FÖLDHASZNÁLATI JOG

A más tulajdonában lévő telken történő építkezéskor a földterület használatára alapítható, a telek tulajdonosa és az épület tulajdonosa között.

TÁRSASHÁZ ALAPÍTÁS

Elsődleges célja az, hogy az épületen belüli elkülönülő tulajdoni egységek (pl. lakás, üzlet) és közösen használt részek (pl. lépcsőház, padlás) külön helyrajzi számra kerüljenek.

KISAJÁTÍTÁS

A szolgáltatás bevezetése folyamatban van.

TEMETŐKATASZTER

A szolgáltatás bevezetése folyamatban van.

Ügyfélközpontú földmérés

A legmodernebb földmérési technológia alkalmazásával, a Nyugat-Balatoni régióban

RENDELJEN HIVATALOS FÖLDMÉRÉST ONLINE

ÜGYINTÉZÉS

Földmérési és térképészeti munkarészek készítéséhez komplett földhivatali ügyintézést és adminisztrációt vállalunk.

AKTÍV ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Munkaidőben végig elérhetők vagyunk. Kérdés esetén egyből segítünk személyesen az irodában, telefonon, vagy e-mailben.

MINŐSÉG GARANCIA

Örök élet garanciát vállalunk az elkészített munkarészeinkre, hogy megfelelnek a vonatkozó szakmai és etikai normáknak.