FÖLDMÉRÉS MENETE

  1. Megbízás
  2. Földhivatali adatszolgáltatás
  3. Irodai előkészítés
  4. Helyszíni mérés
  5. Irodai kiértékelés
  6. Munkarészek elkészítése
  7. Kitűzés
  8. Munkarészek földhivatalba történő leadása
  9. Teljesítés

MI A LEGGYAKORIBB FÖLDMÉRÉSI MUNKAFOLYAMAT?

A munka típusától, nagyságától, és a munkát végző földmérőtől függően változhat a földmérés menete, viszont a tapasztalatom szerint ez a leggyakrabban alkalmazott munkafolyamat egy általános ingatlan-nyilvántartási célú földmérési munkára a 8/2018. (VI. 29.) AM rendelet-nek megfelelően:

1. Megbízás

A polgári törvénykönyv általános szabályai szerint a megbízó az ügyfél, a megbízott pedig a földmérő vállalkozó.

2. Földhivatali adatszolgáltatás

Az ingatlan-nyilvántartás tartalmát felhasználó, és a tartalmában változást eredményező földmérési munkát a hatályos földhivatali adatszolgáltatás alapján lehet elkészíteni, ezét adatkérés szükséges az illetékes ingatlanügyi hatóságtól.

3. Irodai előkészítés

A rendelkezésre álló adatok, és információk alapján a munkafolyamatok előkészítése és a helyszíni mérés megtervezése.

4. Helyszíni mérés

Geodéziai módszerek, és műszerek alkalmazásával a természetbeni állapot szükség szerinti felmérése.

5. Irodai kiértékelés

A helyszíni mérés feldolgozása és összehasonlítása a földhivatali adatszolgáltatásban szereplő hatályos ingatlan-nyilvántartási térképpel, korábban készült földmérési munkarészekkel, és az egyéb szakmailag releváns adatokkal.

6. Munkarészek elkészítése

A szakmai szabályzatok szerinti földmérési munkarészek elkészítése, és belső minőség ellenőrzése. Szükség szerint egyeztetés a megbízóval, és az érintett szakhatóságokkal.

7. Kitűzés

A meglévő, vagy az új határvonal(ak) helyszíni megjelölése, szükség szerint a szomszédok előzetes értesítésével.

8. Munkarészek földhivatalba történő leadása

Az ingatlan-nyilvántartás tartalmában változást eredményező, és a jogszabályokban rögzített egyéb esetekben a földmérő vállalkozó az általa elkészített munkarészeket vizsgálatra, záradékolásra, és iratmegőrzésre leadja az illetékes járási földhivatalba.

A munka típusától függően a záradékolást követően lehet beszerezni a szükséges hatósági engedélyeket, okiratokat, kérni az ingatlan-nyilvántartási bejegyzést, vagy az egyéb szükséges eljárásokat lefolytatni.

9. Teljesítés

Az ügyfél és a földmérő vállalkozó közötti megállapodás lezárása.

MOLNÁR SZILÁRD

A Nyugat Balatoni régió elismert földmérő szakembere

01

GYORS TELJESÍTÉS

A megbízásokat 15 munkanapon belül teljesítem. Igény esetén soron kívüli munkavégzés kérhető, ha azonnali munkakezdésre van igény.

02

HIVATALOS MUNKADÍJ

A munkadíj a Mérnöki Kamara Geodéziai és Geoinformatikai szakmai tagozata által ajánlott mérnöki díj szerint kerül megállapításra.

03

CENTIMÉTER PONTOS

A nagy pontosságú földmérési feladatokhoz GNSS helymeghatározás (Gps+Glonass+Rtk) és mérőállomás kombinációját használom.

04

HIVATALOS OKIRAT

Földmérési és térképészeti munkarészeim teljesen hivatalosak, bármilyen közigazgatási eljárásban felhasználhatóak.