HIVATALOS FÖLDMÉRÉS MENETE

  1. Megbízás
  2. Földhivatali adatszolgáltatás
  3. Irodai előkészítés
  4. Helyszíni mérés
  5. Irodai kiértékelés
  6. Munkarészek elkészítése
  7. Kitűzés
  8. Munkarészek földhivatalba történő leadása
  9. Teljesítés

MI A HIVATALOS FÖLDMÉRÉS MENETE?

A munka típusától, nagyságától, és a munkát végző földmérőtől függően változhat a földmérés menete, viszont a tapasztalatom szerint ez a leggyakrabban alkalmazott hivatalos munkafolyamat a 8/2018. (VI. 29.) AM rendelet-nek megfelelően:

1. Megbízás

A polgári törvénykönyv általános szabályai szerint a megbízó az ügyfél, a megbízott pedig a munkavégző földmérő.

2. Földhivatali adatszolgáltatás

Az ingatlan-nyilvántartás tartalmát felhasználó, és a tartalmában változást eredményező földmérési munkát hatályos földhivatali adatszolgáltatás alapján lehet elkészíteni, ezét földmérési célú adatkérés szükséges az illetékes ingatlanügyi hatóságtól.

3. Irodai előkészítés

A rendelkezésre álló adatok, és információk alapján a munkafolyamatok előkészítése és a helyszíni mérés megtervezése.

4. Helyszíni mérés

Geodéziai módszerek, és műszerek alkalmazásával a természetbeni állapot szükség szerinti felmérése.

5. Irodai kiértékelés

A helyszíni mérés feldolgozása és összehasonlítása a földhivatali adatszolgáltatásban szereplő hatályos digitális ingatlan-nyilvántartási térképpel, korábban készült földmérési munkarészekkel, és az egyéb szakmailag releváns adatokkal.

6. Munkarészek elkészítése

A szakmai szabályzatok szerinti földmérési munkarészek elkészítése, és belső minőség ellenőrzése. Szükség szerint egyeztetés a megbízóval, és az érintett szakhatóságokkal.

7. Kitűzés

A meglévő, vagy az új határvonal(ak) helyszíni megjelölése, szükség szerint a szomszédok előzetes értesítésével.

8. Munkarészek földhivatalba történő leadása

Az ingatlan-nyilvántartás tartalmában változást eredményező, és a jogszabályokban rögzített egyéb esetekben a földmérő az általa elkészített munkarészeket vizsgálatra (záradékolásra) és iratmegőrzésre leadja az illetékes járási földhivatalba.

A munka típusától függően a záradékolást követően lehet beszerezni a szükséges hatósági engedélyeket, okiratokat, kérni az ingatlan-nyilvántartási bejegyzést, vagy az egyéb szükséges eljárásokat lefolytatni.

9. Teljesítés

Az ügyfél és a munkavégző földmérő közötti megállapodás lezárása.


Frissítve 2024.01.17

Földmérés a Nyugat-Balatoni régióban

A legmodernebb technológia alkalmazásával

GEOMOL

ÉPÜLET FELTÜNTETÉS

Az épületfeltüntetés elsődleges célja az, hogy az épület bekerüljön a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba, és szerepeljen a tulajdoni lapon és az alaptérképen.

TELEKHATÁR MEGJELÖLÉS

Telekhatár megjelölésekor a legkorszerűbb földmérési technológia alkalmazásával a helyszínen kitűzöm a jogi telekhatárokat a vonatkozó szakmai szabályzatok alapján.

TELEK ALAKÍTÁS

Telekalakításkor a földrészletek alakja, és mérete megváltoztatásra kerül. Például megosztás során egy telekből két különálló építési telek kerül kialakításra.

ÜGYINTÉZÉS

Földmérési és térképészeti munkarészek készítéséhez komplett földhivatali ügyintézést és adminisztrációt vállalunk.

AKTÍV ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Munkaidőben végig elérhetők vagyunk. Kérdés esetén egyből segítünk személyesen az irodában, telefonon, vagy e-mailben.

MINŐSÉG GARANCIA

Örök élet garanciát vállalunk az elkészített munkarészeinkre, hogy megfelelnek a vonatkozó szakmai és etikai normáknak.