KI A FÖLDMÉRŐ?

A földmérő, hagyományos nevén geodéta, geodéziai műszerek és módszerek alkalmazásával természetes terepalakulatok, mesterséges objektumok alakjelző pontjainak felmérésével és térképezésével foglalkozik a vonatkozó szakmai szabályzatok, jogszabályok, törvények, és etikai kódexek útmutatása alapján.

A földmérési tevékenység végzéséhez szakmai képesítés szükséges, ami lehet technikusi, főiskolai vagy egyetemi végzettség.

Egyes munkák készítéséhez, irányításához és minőségtanúsításához a szakképzettségen felül jogosultság, kamarai tagság és folyamatos továbbképzés is kötelező.

JOGOSULTSÁG NÉLKÜL VÉGEZHETŐ FÖLDMÉRÉSI TEVÉKENYSÉG ?

A megfelelő jogosultság nélkül nem végezhető földmérési tevékenység.

Az egyes szakági munkák készítéséhez (munkarészek aláírása), irányításához (munkavégzők koordinálása), és a minőség tanúsításához (szakmai követelményeknek való megfelelőség igazolása) különböző jogosultságok szükségesek, melyek az alábbiak lehetnek:

  1. Földmérő szakképzettség (iskolai végzettség)
  2. Ingatlanrendezői jogosultság (minősítés)
  3. Geodéziai tervezői jogosultság (minősítés)
  4. Geodéziai szakértői jogosultság (minősítés)
  5. Igazságügyi szakértői jogosultság (minősítés)

A.) Földmérő szakképzettség földmérői igazolvánnyal:

Ingatlan-nyilvántartási és egyéb célú földmérési tevékenység végezhető, a munkarészeken készítőként aláírhat, de arra jogosult minőségtanúsítónak kell a belső minőség ellenőrzést elvégeznie és dokumentálnia.

B.) Földmérő szakképzettség ingatlanrendezői jogosultsággal:

Ingatlan-nyilvántartási földmérési tevékenység végezhető, a munkarészeken minőségtanúsítóként aláírhat. Földrészlet határ kitűzésénél legalább személyesen részt kell vennie.

C.) Földmérő szakképzettség geodéziai tervezői jogosultsággal:

Egyéb célú földmérési tevékenység végezhető, a munkarészeken minőségtanúsítóként aláírhat. Természetes tereptárgyak, illetve építmények mozgás- és deformáció vizsgálati méréseinél személyesen részt kell vennie.

D.) Földmérő szakképzettség geodéziai szakértői jogosultsággal:

Egyéb célú földmérési tevékenységgel kapcsolatosan az építmények tervezésével, megvalósításával, működtetésével, vizsgálatával kapcsolatos geodéziai vonatkozású kérdések ok-okozati összefüggéseinek értékelése, és mindezekkel kapcsolatban szakértői vélemények készítése, szakmai tanácsadás, javaslattétel.

E.) Földmérő szakképzettség igazságügyi szakértői jogosultsággal:

A bíróság, a közjegyző, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban meghatározott más hatóság kirendelésére, vagy magánmegbízásra készíthet igazságügyi szakértői véleményt, segítheti a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését földmérési és térképészeti vonatkozásban.

MOLNÁR SZILÁRD

A Nyugat Balatoni régió elismert földmérő szakembere

01

GYORS TELJESÍTÉS

A megbízásokat 15 munkanapon belül teljesítem. Igény esetén soron kívüli munkavégzés kérhető, ha azonnali munkakezdésre van igény.

02

HIVATALOS MUNKADÍJ

A munkadíj a Mérnöki Kamara Geodéziai és Geoinformatikai szakmai tagozata által ajánlott mérnöki díj szerint kerül megállapításra.

03

CENTIMÉTER PONTOS

A nagy pontosságú földmérési feladatokhoz GNSS helymeghatározás (Gps+Glonass+Rtk) és mérőállomás kombinációját használom.

04

HIVATALOS OKIRAT

Földmérési és térképészeti munkarészeim teljesen hivatalosak, bármilyen közigazgatási eljárásban felhasználhatóak.