KI A HIVATALOS FÖLDMÉRŐ?

A földmérő geodéziai műszerek és módszerek alkalmazásával természetes terepalakulatok, mesterséges objektumok alakjelző pontjainak felmérésével és térképezésével foglalkozik.

A földmérési tevékenység végzéséhez szakmai képesítés szükséges, ami lehet technikusi, főiskolai vagy egyetemi végzettség.

Egyes munkák készítéséhez, irányításához és minőségtanúsításához a szakképzettségen felül jogosultság, kamarai tagság és folyamatos továbbképzés is kötelező.

JOGOSULTSÁG NÉLKÜL VÉGEZHETŐ FÖLDMÉRÉSI TEVÉKENYSÉG ?

A megfelelő szakmai minősítés nélkül nem végezhető földmérési tevékenység. A jogosultság nélkül végzett földmérés szabálytalan és nem hivatalos.

Az egyes szakági munkák készítéséhez (munkarészek aláírása), irányításához (munkavégzők koordinálása), és a minőség tanúsításához (szakmai követelményeknek való megfelelőség igazolása) különböző jogosultságok szükségesek, melyek az alábbiak lehetnek:

  • Földmérő szakképzettség (iskolai végzettség)
  • Ingatlanrendezői jogosultság (minősítés)
  • Geodéziai tervezői jogosultság (minősítés)
  • Geodéziai szakértői jogosultság (minősítés)
  • Igazságügyi szakértői jogosultság (minősítés)

1.) Földmérő szakképzettség földmérői igazolvánnyal:

Ingatlan-nyilvántartási és egyéb célú földmérési tevékenység végezhető, a munkarészeken készítőként aláírhat, de arra jogosult minőségtanúsítónak kell a belső minőség ellenőrzést elvégeznie és dokumentálnia.

2.) Földmérő szakképzettség ingatlanrendezői jogosultsággal:

Ingatlan-nyilvántartási földmérési tevékenység végezhető, a munkarészeken minőségtanúsítóként aláírhat. Földrészlet határ kitűzésénél legalább személyesen részt kell vennie.

Tipikus munkák: épületfeltüntetés, telekalakítás, telekhatár-kitűzés, stb. Gyakorlatilag a földhivatali ingatlan-nyilvántartás tartalmát felhasználó, és abban változást eredményező összes földmérési munka irányításához és minőségbiztosításához IRM jogosultság szükséges.

3.) Földmérő szakképzettség geodéziai tervezői jogosultsággal:

Egyéb célú földmérési tevékenység végezhető, a munkarészeken minőségtanúsítóként aláírhat. Természetes tereptárgyak, illetve építmények mozgás- és deformáció vizsgálati méréseinél személyesen részt kell vennie.

Tipikus munkák: tervezési alaptérkép, épület-kitűzés, közműbemérés, stb. Gyakorlatilag a földhivatali ingatlan-nyilvántartáson kívüli összes földmérési munka irányításához és minőségbiztosításához GD-T jogosultság szükséges.

4.) Földmérő szakképzettség geodéziai szakértői jogosultsággal:

Geodéziai szakértői jogosultsággal a szakterületen teljes körűen végezhető az épített környezet alakításával kapcsolatos geodéziai vonatkozású kérdések ok-okozati összefüggéseinek magas szakmai színvonalú értékelése, ezen belül a vitatott esetek megítélése; a hibák, károk, illetve ezek okainak feltárása; és mindezekkel kapcsolatban szakértői vélemények készítése, szakmai tanácsadás, javaslattétel.

5.) Földmérő szakképzettség igazságügyi szakértői jogosultsággal:

A bíróság, a közjegyző, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban meghatározott más hatóság kirendelésére, vagy magánmegbízásra készíthet igazságügyi szakértői véleményt, segítheti a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését földmérési és térképészeti vonatkozásban.

A Geomol Földmérő Iroda tagjai a teljes körű földmérési munkavégzéshez rendelkeznek az összes szükséges szakmai képzettséggel, jogosultsággal és engedéllyel.

 

Frissítve: 2024.01.17

Földmérés a Nyugat-Balatoni régióban

A legmodernebb technológia alkalmazásával

GEOMOL

ÉPÜLET FELTÜNTETÉS

Az épületfeltüntetés elsődleges célja az, hogy az épület bekerüljön a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba, és szerepeljen a tulajdoni lapon és az alaptérképen.

TELEKHATÁR MEGJELÖLÉS

Telekhatár megjelölésekor a legkorszerűbb földmérési technológia alkalmazásával a helyszínen kitűzöm a jogi telekhatárokat a vonatkozó szakmai szabályzatok alapján.

TELEK ALAKÍTÁS

Telekalakításkor a földrészletek alakja, és mérete megváltoztatásra kerül. Például megosztás során egy telekből két különálló építési telek kerül kialakításra.

ÜGYINTÉZÉS

Földmérési és térképészeti munkarészek készítéséhez komplett földhivatali ügyintézést és adminisztrációt vállalunk.

AKTÍV ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Munkaidőben végig elérhetők vagyunk. Kérdés esetén egyből segítünk személyesen az irodában, telefonon, vagy e-mailben.

MINŐSÉG GARANCIA

Örök élet garanciát vállalunk az elkészített munkarészeinkre, hogy megfelelnek a vonatkozó szakmai és etikai normáknak.